Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΧΗΜΕΙΑ

Κεφάλαιο 0: Ονοματολογία οργανικών ενώσεων

 1. Να γράψετε το συντακτικό τύπο 5 οργανικών ενώσεων και να τις ονομάσετε. [Προϋποθέσεις: (α) Οι οργανικές ενώσεις να είναι μία για κάθε ομάδα που διδαχθήκατε (υδρογονάνθρακες, αλκοόλες, αλδεΰδες, κετόνες, καρβοξυλικά οξέα). (β) Να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον ένα διπλό και έναν τριπλό δεσμό ανάμεσα στους άνθρακες. (γ) Να χρησιμοποιήσετε μια διακλάδωση.]

Κεφάλαιο 1: Πετρέλαιο – Υδρογονάνθρακες

1.1 Πετρέλαιο – Προϊόντα πετρελαίου – Βενζίνη – Καύση – Καύσιμα

 1. Τι είναι το πετρέλαιο; Ποια είναι η επικρατέστερη θεωρία δημιουργίας του;
 2. Τι σημαίνει καύση μιας ουσίας; Πότε έχουμε πλήρη καύση και πότε ατελή;
 3. Πώς χρησιμοποιούνται τα προϊόντα της κλασματικής απόσταξης του πετρελαίου;
 4. Ποια είναι η σύσταση της βενζίνης; Πώς παράγεται;

1.2  Νάφθα – Πετροχημικά

 1. Τι είναι η νάφθα; Να αναφέρετε 3 πετροχημικά προϊόντα που παράγονται από τη νάφθα.

1.3 Αλκάνια – μεθάνιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο

 1. Κυρίως από ποια ένωση αποτελείται το φυσικό αέριο και ποια είναι τα πλεονεκτήματά του ως καύσιμο έναντι του πετρελαίου;
 2. Ποιος είναι ο μοριακός τύπος των αλκανίων; Ποιες οι φυσικές και οι χημικές ιδιότητές τους;
 3. Να γράψετε τη χημική εξίσωση πλήρους καύσης ενός αλκανίου.

1.4 Καυσαέρια – καταλύτες αυτοκινήτων

 1. Ποιες ουσίες αποτελούν κατά κύριο λόγο τα καυσαέρια; Ποιες από αυτές είναι σχετικά αδρανείς και ποιες αποτελούν ρύπους;
 2. Γιατί χρησιμοποιούνται καταλύτες στα σύγχρονα αυτοκίνητα; Για ποιο λόγο τα αυτοκίνητα αυτά καίνε αμόλυβδη βενζίνη;

1.5 Αλκένια – Αιθένιο ή αιθυλένιο

 1. Ποιος είναι ο μοριακός τύπος των αλκενίων; Ποιες είναι οι φυσικές και οι χημικές ιδιότητές τους;
 2. Τα αλκένια είναι δραστικά χάρη στο διπλό δεσμό μεταξύ δύο ανθράκων. Να γράψετε τις αντιδράσεις προσθήκης ενός αλκενίου με: (α) υδρογόνο, (β) βρόμιο, (γ) υδροχλώριο και (δ) νερό.

1.6 Αλκίνια – Αιθίνιο ή ακετυλένιο

 1. Τι είναι η οξυακετυλενική φλόγα και πού βρίσκει εφαρμογές;
 2. Τα αλκίνια είναι δραστικά χάρη στον τριπλό δεσμό μεταξύ δύο ανθράκων. Να γράψετε τις αντιδράσεις προσθήκης ενός αλκινίου με (α) υδρογόνο, (β) χλώριο, (γ) υδροχλώριο, (δ) υδροκυάνιο και (ε) νερό.
 3. Τι είναι το PVC και η υφάνσιμη ύλη Orlon; Πώς παρασκευάζονται και πού βρίσκουν ερφαρμογές;

1.8 Ατμοσφαιρική ρύπανση – Φαινόμενο του θερμοκηπίου – Τρύπα του όζοντος

 1. Γιατί η φωτοχημική ρύπανση καλείται «φωτοχημική»; Πώς προκαλείται και ποιες είναι οι συνέπειές της; Πώς μπορούν να περιοριστούν;
 2. Από τι προστατεύει η στιβάδα του όζοντος; Γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρείται εξασθένιση της στιβάδας του όζοντος; Πώς προκαλείται το φαινόμενο και με ποιο τρόπο μπορούν να περιοριστούν οι συνέπειές του;
 3. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου προκαλείται καθαρά από την ανθρώπινη δραστηριότητα; Πώς ο άνθρωπος επιδρά σε αυτό και πώς μπορεί να περιορίσει τις συνέπειές του;

Κεφάλαιο 2: Αλκοόλες Φαινόλες

2.1 Αλκοόλες

 1. Να γράψετε το συντακτικό τύπο (Σ.Τ.) και να ονομάσετε: Α) Μία κορεσμένη και μία ακόρεστη αλκοόλη, Β) Μία μονοσθενή, μια δισθενή και μία τρισθενή αλκοόλη και Γ) Μία πρωτοταγή, μία δευτεροταγή και μία τριτοταγή αλκοόλη.

2.2 Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες – Αιθανόλη

 1. Να αναφέρετε 3 μεθόδους παρασκευής αλκοολών και να γράψετε τις χημικές εξισώσεις τους.
 2. Τι είναι η απόσταξη αλκοολούχων ποτών και για ποιο λόγο γίνεται; Να περιγράψετε σύντομα την εργαστηριακή απόσταξη που παρακολουθήσατε (προαιρετικά μπορείτε να σχεδιάσετε την αποστακτική διάταξη, για να εξηγήσετε καλύτερα τη διαδικασία).
 3. Να γράψετε τη χημική εξίσωση πλήρους καύσης μιας αλκοόλης.
 4. Να γράψετε τη χημική εξίσωση της εστεροποίησης μιας αλκοόλης και ενός καρβοξυλικού οξέος.
 5. Σε τι οξειδώνονται οι: (α) πρωτοταγείς, (β) δευτεροταγείς και (γ) τριτοταγείς αλκοόλες; Να γράψετε από ένα παράδειγμα.
 6. Ποιες κατηγορίες οργανικών ενώσεων λέγονται καρβονυλικές και πού οφείλονται οι κοινές τους ιδιότητες;

Κεφάλαιο 3: Καρβοξυλικά οξέα

3.1 Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα – Αιθανικό οξύ

 1. Ποιος είναι ο γενικός μοριακός τύπος (Μ.Τ.) των κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων; Να γράψετε το συντακτικό τύπο δύο εξ αυτών και να τα ονομάσετε (κατά IUPAC), αναφέροντας και το κοινό τους όνομα.
 2. Να περιγράψετε σύντομα έναν τρόπο παρασκευής οξικού οξέος.
 3. Να αναφέρετε χρήσεις του οξικού οξέος.

Κεφάλαιο 4: Βιομόρια & άλλα μόρια

4.2 Λίπη & έλαια: Σάπωνες

 1. Ποια μόρια καλούνται σάπωνες και πώς προκύπτουν με πρώτη ύλη τα τριγλυκερίδια; Περιγράψτε σύντομα την απορρυπαντική τους δράση.
 2. Περιγράψτε σύντομα την εργαστηριακή παρασκευή σαπουνιού.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s